رئیس پــــلــــیس مــــبــــارزه بــــا مــــواد مــــخــــدر گــــیلــــان خبر داد:
دیار زیتون/رئیس پــــلــــیس مــــبــــارزه بــــا مــــواد مــــخــــدر گــــیلــــان از ڪــشــــف یک کیلــــو و ۵۰۰ گــــرم مــــواد مــــخــــدر از نــــوع هروئین در رودبــــار خــــبــــر داد. “احــــدالــــه احــــدی”بــــااعــــلــــام این خــــبــــر گــــفــــت :درپــــی دریافــــت گــــزارش مــــردمــــی مــــبــــنــــی بــــر فــــعــــالــــیت یک قــــاچــــاقــــچــــی در زمــــینــــه تــــهیه و تــــوزیع مــــواد مــــخــــدر،بــــررســــیمــــوضــــوع در دســــتــــور کار پــــلــــیس قــــرار گــــرفــــت. وی بــــا بــــیان اینــــکه ...
تاریخ مخابره: یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶  |  زمان: ۱۵:۳۱ ب.ظ  | شماره خبر: 14484   

دیار زیتون/رئیس پــــلــــیس مــــبــــارزه بــــا مــــواد مــــخــــدر گــــیلــــان از ڪــشــــف یک کیلــــو و ۵۰۰ گــــرم مــــواد مــــخــــدر از نــــوع هروئین در رودبــــار خــــبــــر داد.
“احــــدالــــه احــــدی”بــــااعــــلــــام این خــــبــــر گــــفــــت :درپــــی دریافــــت گــــزارش مــــردمــــی مــــبــــنــــی بــــر فــــعــــالــــیت یک قــــاچــــاقــــچــــی در زمــــینــــه تــــهیه و تــــوزیع مــــواد مــــخــــدر،بــــررســــیمــــوضــــوع در دســــتــــور کار پــــلــــیس قــــرار گــــرفــــت.
وی بــــا بــــیان اینــــکه مــــامــــوران پــــس از اطــــمــــینــــان از صــــحــــت مــــوضــــوعــ،ســــواریپــــژو ۴۰۵ این مــــتــــهم را در رودبــــار مــــتــــوقــــف کردنــــد،اظــــهارداشــــتــ:دربــــازرســــی از این خــــودرو یک کیلــــو و ۵۰۰ گــــرم مــــواد مــــخــــدر از نــــوع هروئین کشــــف و ضــــبــــط شــــد.
رئیس پــــلــــیس مــــواد مــــخــــدر اســــتــــان گــــیلــــان بــــا تــــاکید بــــر مــــعــــرفــــی مــــتــــهم ۴۱ ســــالــــه بــــه مــــقــــام قــــضــــایی بــــرای ســــیر مــــراحــــل قــــانــــونــــی،خــــاطــــرنــــشــــانــکرد:پــــلــــیســمــــبــــارزه بــــا مــــواد مــــخــــدر بــــه صــــورت شــــبــــانــــه روزی آمــــاده دریافــــت اخــــبــــار و گــــزارشــــات شــــهرونــــدان درحــــوزه مــــواد مــــخــــدر اســــت

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

برچسب ها :

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.